Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

redweed
Reposted fromshakeme shakeme

April 29 2018

redweed
redweed
1688 2863 420
Reposted fromfriends friends viakomplikacja komplikacja
redweed
4277 907e 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viakeeplooking keeplooking

January 13 2018

redweed

August 15 2017

8674 c934 420

70rgasm:

Salvador Dali and Gala, NY, 1947

August 05 2017

redweed
redweed
0858 bc12 420
Reposted fromscorpix scorpix viaplateau plateau

July 30 2017

redweed

July 26 2017

redweed
4864 0174 420
Reposted fromsunlight sunlight viashakeme shakeme

July 25 2017

redweed
0542 5d99 420
Reposted fromrisky risky viatwice twice
0303 c0f5 420
Reposted fromruthieful ruthieful viajointskurwysyn jointskurwysyn
redweed
7250 464d 420
Reposted frompulperybka pulperybka viapannakies pannakies

July 24 2017

redweed

April 13 2017

redweed
2587 7344 420
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viapannakies pannakies

March 03 2017

redweed
4284 9641 420
Reposted fromapatyczna apatyczna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 25 2017

redweed
0258 57ea 420
Reposted fromleniwabula leniwabula viairresponsible irresponsible

February 24 2017

redweed
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

February 22 2017

redweed

Portret kobiecy


Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl