Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

redweed

April 13 2017

redweed
2587 7344 420
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viapannakies pannakies

March 03 2017

redweed
4284 9641 420
Reposted fromapatyczna apatyczna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 25 2017

redweed
0258 57ea 420
Reposted fromleniwabula leniwabula viairresponsible irresponsible

February 24 2017

redweed
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

February 22 2017

redweed

Portret kobiecy


Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
0190 9ddf 420

February 21 2017

redweed
7279 098a 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
redweed
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

redweed
redweed
redweed
7303 554e 420
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko

February 19 2017

1017 a072 420
Reposted fromtwice twice viatoniewszystko toniewszystko
5597 bbe5 420
Reposted fromPitch Pitch viatoniewszystko toniewszystko

February 18 2017

redweed
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viatoniewszystko toniewszystko
redweed
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadisheveled disheveled

February 13 2017

redweed
6078 81a2 420
Reposted frommental-cat mental-cat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 09 2015

redweed
5845 bedc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 08 2015

redweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl