Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

redweed

June 30 2015

redweed

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
redweed
3815 e66a 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viashakeme shakeme

June 28 2015

redweed
5774 05e6 420
Reposted fromlouse louse
redweed
redweed
4127 25a1 420
Reposted fromxalchemic xalchemic
redweed
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool

June 27 2015

redweed
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys vianastypsychotic nastypsychotic
9055 ed74 420
Reposted fromwestwood westwood viakeeplooking keeplooking
redweed
redweed
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapanimruk panimruk

June 26 2015

redweed
2702 f79c 420
Reposted frommoai moai viajointskurwysyn jointskurwysyn
2446 3dbc 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaslowostwor slowostwor
redweed
8635 a5ac 420
redweed

June 25 2015

redweed
najbardziej boisz się, że tak już zostanie. że nigdy nikt, nic. że to już się stało. że tak zostało zaprojektowane. że to po prostu cię nie dotyczy. każdego, ale nie ciebie. ~a.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
redweed
5284 52d7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadidlirnik didlirnik
redweed
1523 ccfd 420
Reposted fromlouse louse

June 24 2015

redweed
1836 9482 420
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viablackjeremy blackjeremy
redweed

8hy:

“Whats the difference between me and your last girlfriend? I’m not going to make your life better. You gotta stop thinking a person can fix everything.”

Joanna (2015) ph: Tom Mitchell


 

Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl