Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

1017 a072 420
Reposted fromtwice twice viatoniewszystko toniewszystko
5597 bbe5 420
Reposted fromPitch Pitch viatoniewszystko toniewszystko

February 18 2017

redweed
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viatoniewszystko toniewszystko
redweed
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadisheveled disheveled

February 13 2017

redweed
6078 81a2 420
Reposted frommental-cat mental-cat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 09 2015

redweed
5845 bedc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 08 2015

redweed
redweed
Reposted fromshakeme shakeme vialittledarling littledarling

July 07 2015

redweed

July 06 2015

redweed
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viapannakies pannakies
redweed
8704 fed8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 05 2015

redweed

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viawhatashame whatashame

July 04 2015

redweed
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vialouse louse

July 03 2015

redweed
redweed

July 02 2015

redweed
6357 eb5e 420
Reposted fromtwarze twarze viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
redweed
7152 133d 420
Reposted fromnanosecond nanosecond viablackjeremy blackjeremy
redweed

July 01 2015

redweed
4719 c103 420
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
redweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl